Podporujeme účelné využití digitálních technologií při učení dětí a studentů (nejen) ve školách

O nás

Sdružujeme nadšence pro efektivní a smysluplné využití digitálních technologií (nejen) ve školách. Fandíme rozvoji informatického myšlení dětí. Podporujeme sdílení zkušeností ze spolupráce školních týmů a dodavatelů jednotlivých ICT řešení pro školy.
komunit
Usilujeme o budování učících se komunit učitelů, kteří hledají inovace pro rozvoj digitálních dovedností dětí. Naše buňky “informatikáři informatikářům” najdete v 5 městech ČR a síť učících se komunit postupně zvětšujeme. Podněty z učících se komunit učitelů přenášíme na jednání střešních platformem školských asociací a do jednání z kraji, MŠMT a dalšími institucemi.
14 krajů
Členem spolku Jednota školských informatiků se může stát každý zájemce podporující hodnoty stanovy spolku, členy máme po celé ČR. Ročním příspěvkem 400 Kč podpoříte chod a zvyšování kvality center podpory učitelů informatiky. Jste-li ředitel či zřizovatel školy, podpořte členství svých učitelů v našem spolku.

Aktuálně

Postřehy JŠI k revizi RVP ZV

Jednota školských informatiků (JŠI) představuje své postřehy k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) ve verzi, která byla v dubnu 2024 předložena k veřejnému připomínkování. Jako organizace sdružující nadšence pro efektivní a...

Robotika pro firmy vs. výuka s roboty

Robotika nebo výuka IT s roboty? Je to jedno a totéž? Nebo jde o dva různé světy s jedním společným činitelem? A jdou tyhle světy propojit i jinak? Zjistit tyto rozdíly jste mohli naživo společně s Miluší Jaškovou a Vladimírem Vyhňákem v prostorách brněnské...

Robotika pro firmy vs. výuka s roboty

Robotika nebo výuka IT s roboty? Je to jedno a totéž? Nebo jde o dva různé světy s jedním společným činitelem? A jdou tyhle světy propojit i jinak? Zjistit tyto rozdíly můžete naživo společně s Miluší Jaškovou a Vladimírem Vyhňákem v brněnské vinotéce Vinařství...

Wellbeing v Brně

Jaký je nejlepší wellbeing? Ten který nás baví!  Vyzkoušet si to můžete s Miriam a Františkem Sedláčkovými naživo  v brněnské vinotéce Vinařství Bukovský nebo i on-line. JŠI zve všechny zájemce o Wellbeing na hybridní setkání 15. 2. 2024 od 18:00–19.30 v Brně....

Memorandum Digitálních kompetencí 2022

V minulém roce jsme podpořili vznik Memoranda Digitálních kompetencí, kterým jsme upozornili na průběh implementace "malé revize RVP ZV" v oblasti výuky nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí. Znění MEMORANDA najdete ZDE. Tento týden se naši členové...

Partnerství pro S2030+

JSI spolupracuje v rámci svého členství ve SKAV na projektu Partnerství pro S2030+, zajímá nás zejména podněty k podpoře digtálního wellbeingu žáků i...

Naši lidé

 • All
 • B
 • H
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • P
 • S
 • W
Ivana Jelínková
Ivana Jelínková

iva@i-sen.cz

https://www.linkedin.com/in/ivajelinkova/

Pedagog ve státním i soukromém školství. ICT koordinátor a metodik. Speciální pedagog a ICT koordinátor ve Speciální základní škole, poradce pro digitální vzdělávání. Zakladatelka platformy iSen, se zaměřením na zapojení digitálních technologií ve speciálním vzdělávání a pro komunikaci. Spoluatorka metodik pro využití mobilních technologií v pedagogické praxi. Lektor a metodik vzdělávacích kurzů v oblasti digitálního vzdělávání.

Tomáš Kuba
Tomáš Kuba

tomas.kuba@jsi.cz


https://www.facebook.com/tkuba

Tomáš působí na Waldorfské škole Dobromysl Plzeň, věnoval se správě IT služeb ve školách.

Daniel Lessner

daniel.lessner@jsi.cz


www.facebook.com/dan.lessner

Daniel je předsedou Jednoty školských informatiků a učitele informatiky na střední škole. Spolupracuje s TUL LIberec na přípravě budoucích učitelů informatiky.

Lenka Suchánková

lenka.suchankova@jsi.cz


www.facebook.com/lenka.suchankova.90

Lenka pečuje o členskou základnu JŠI a je pokladníkem. Učí na SŠ informatiku a matematiku.

Jan Preclík

jan.preclik@jsi.cz


https://www.facebook.com/jan.preclik/

Učitel informatiky a matematiky na Jiráskově gymnáziu v Náchodě, věnuje se propagaci výukové robotiky a techniky obecně, vedoucí různých kroužků (robotického, 3D tisku, modelářského), spolupracuje s odborníky z praxe i vysokých škol (MFF UK - lektor Letní školy učitelů informatiky i různých webinářů).

Janek Wagner

janek.wagner@jsi.cz
774 526 359

https://www.linkedin.com/in/janekwagner/

Pracuje jako ICT správce ve školách a jako digitální kurátor na MPSV. Je editorem blogu Pedagogicke.info, je členem vedení Pedagogické komory, z.s., a je členem tří komisí a výborů v městské části Praha-Vinoř.

Miloš Bukáček

milos.bukacek@jsi.cz


cz.linkedin.com/in/milosbukacek

Lektor DVPP, informatika, zeměpis, GIS, DPZ, digitální gramotnost

Jakub Mazuch

jakub.mazuch@jsi.cz


http://mazuch.net/

Student UK PedF v oboru učitelství IT-M. Poradce pro digitální vzdělávání, člen JŠI

Bohuslav Hora

bohuslav.hora@jsi.cz
728 019 177

https://dejtemipevnybod.cz/slavek-hora/

učitel v ZŠ a MŠ Chraštice, okres Příbram, lektor smysluplného zavádění ICT do výuky, člen výkonného výboru Učitelské platformy, z.s., průvodce škol projektu Eduzměna. Ambasador iniciativy spolku (DigiKompas), poradce pro digitální vzdělávání, člen JŠI.

Miriam Sedláčková

miriam.sedlackova@jsi.cz
606737841

https://1url.cz/drbHO

Pracuje na SŠSE Brno, Trnkova 113, kde je koordinátorem a metodikem IKT, vedoucí učitelkou komise odborných předmětů IKT a současně i metodičkou prevence. Je autorkou webu o algoritmickém myšlení https://1url.cz/drbHO který je souhrnem krátkých úloh, vyzkoušených během 33 let praxe. V současné době je aktivní členkou skupiny Informatikáři informatikářům Brno a Pedagogické komory.

Petr Naske

petr.naske@jsi.cz
774 089 047
https://www.facebook.com/petr.naske
https://www.linkedin.com/in/naskep/recent-activity/articles
www.web.cz

Učitel informatiky a ICT koordinátor na ZŠ Stehelčeves, v letech 2009 až 2018 předseda JŠI. Spolupracuje s NPI ČR jako odborný pracovník DigiKoalice a v rámci podpory škol v oblasti digitálních kompetencí a informatiky. V Elixíru do škol je odborným garantem sítě digicenter.

Staňte se členem

 

Do JSI vstupují učitelé informatiky (současní/budoucí, i studenti SŠ a VŠ), ICT metodici/koordinátoři ve školách, správci digitální infrastruktury škol, ředitelé škol a koordinátoři ŠVP a další zájemci o digitální vzdělávání ve školách. Každý má svůj vlastní důvod, složení motivací i očekávání členů jen velmi pestré. Nejčastějšími motivacemi vstupu školních IT nadšenců do JSI bývá očekávání výměny zkušeností, přístup k novinkám a informacím, příležitosti z účasti na projektech JSI. JSI také nabízí prostor pro společné diskuse a hledání shody v oblasti dynamického rozvoje školské informatiky.

 

Členem JSI se může stát kdokoliv starší 18 let (včetně), kdo se seznámí se stanovami spolku a vyplní přihlášku. Platbu členského příspěvku může zajistit škola, sponzor či lze členství (se souhlasem dané osoby) darovat.

 

Roční členský příspěvek splatný pro kalendářní rok je v aktuálním roce 2024 ve výši 400 Kč. Výzvu k platbě odesílá u nových členů správce členské základny do 5 pracovních dnů. U stávajících členů je výzva zasílána nejpozději do konce června daného kalendářního roku.

 

 

 

Využijte členství JSI k nalezení spojenců v digitálním vzdělávání! Jako člen spolku můžete
N
se účastnit jednání výboru spolku; získáte tak informace z různých jednání členů výboru spolku, např. s MŠMT, NPI ČR a dalšími partnery
N
využít interní komunikační platformu (e-mailová konference a pilotně 2022 SLACK)
N
Získat výhody/slevu při reprezentaci spolku a Vašeho příběhu učitele podporujícího myšlenky JSI na akcích a konferencích.