Novinka #3

JŠI zahájilo v lednu roční projekt podpořený GOOGLE na rozvoj učících se komunit učitelů informatiky. Více na webu projektu.

Novinka #2

JSI podporuje aktivity MŠMT a NPI ČR v Národním plánu obnovy. Sledujte s námi zejména podporu škol v oblasti ICT revizí na ZŠ a gymnáziích.

Novinka #1

JSI spolupracuje v rámci svého členství ve SKAV na projektu Partnerství pro S2030+, zajímá nás zejména podněty k podpoře digtálního wellbeingu žáků i učitelů.